วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 

ครอบครัวคือ …

พระศาสนจักรระดับบ้าน

ครอบครัวเป็นธรรมล้ำลึก

ครอบครัวเป็นความศักดิ์สิทธิ์

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

https://youtu.be/zB529BPXTGc

 

https://youtu.be/43D1Gc9BwKw

 

Ond Day At A Time

https://youtu.be/fBnZ8bmEOTM

 

 

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

อ่าน :

บสร 3:3-7, 14-17ก

คส 3:12-21

มธ 2:13-15, 19-23

 

สิ่งที่ทำให้ครอบครัวของโยเซฟ และพระนางมารีย์

ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ นอกจาก

ที่มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้ว 

ครอบครัวนี้ ยังเชื่อฟัง ทำตาม

เสียงของพระเจ้า แม้นจะต้องพบกับอุปสรรค

 

บุตรสิรา ชี้นำ ใครที่รู้จักเคารพ 

เชื่อฟัง ยำเกรงผู้ใหญ่ เขาย่อมเป็นที่พอใจ

และ เพื่อจะเป็นที่รักของคนรอบข้างนั้น

ไม่ว่าจะทำสิ่งใด จงทำด้วยความถ่อมตน

 

จดหมายนักบุญเปาโล ตอกย้ำ 

เพื่อจะเป็นที่รักแก่กันและกันในครอบครัว

จงประดับตน ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ถ่อมตน 

พากเพียรอดทน หากมีเรื่องผิดใจ

ก็จงยกโทษ อภัยให้แก่กัน

 

การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

เป็นโอกาสของการกลับมามองความรัก

ในครอบครัว ความรัก ที่เหนือกว่าคำพูดธรรมดา

เพราะเป็นคำสัญญา ว่าจะรักกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่

 

หมายเหตุ..

ครอบครัว สถานที่เพาะบ่ม..

สายใย แห่งความรัก

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 19 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

บทอ่าน บสร 3:3-7,14-17ก / คส 3:12-21 / ลก 2:41-52

การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ฯ เกิดขึ้นครั้งแรกในคริสตจักรคอปติกออร์ทอดอกซ์ ต่อมาได้แพร่หลายในศาสนาคริสต์ตะวันตกมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 แต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ จนกระทั่ง ค.ศ.1921 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 ทรงกำหนดวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ตรงกับวันอาทิตย์-หลังวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ (คือวันอาทิตย์ระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม) ต่อมาในปี ค.ศ. 1969 จึงย้ายมาเป็นวันอาทิตย์-หลังวันคริสต์มาส ในกรณีที่ไม่มีวันอาทิตย์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนั้น ก็ให้ถือเอาวันที่ 30 ธันวาคมเป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แทน จนถึงทุกวันนี้..

บิดามารดาต้องรักบุตรของตน... เราเห็นตัวอย่างที่สวยสดงดงามนี้ในพระวรสารของวันนี้ เห็นความเอาใจใส่ของแม่พระกับนักบุญโยเซฟที่มีต่อพระกุมารเยซูเจ้า ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต ทันทีที่ท่านทั้งสองแลเห็นว่าชีวิตของพระกุมารอยู่ในอันตราย ก็รีบพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ เมื่อเห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้น ก็ได้พาพระกุมารกลับบ้านที่นาซาเร็ธ และเมื่อมาอยู่ที่บ้านนาซาเร็ธ ท่านทั้งสองก็พยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมที่ดี...จนพระเยซูเจ้า ทรงเจริญวัยขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุและพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และต่อหน้ามนุษย์

  บุตรต้องนบนอบบิดามารดาของตน... ตัวอย่างที่นาซาเร็ธที่พระเยซูเจ้าทรงนบนอบเชื่อฟังแม่พระและนักบุญโยเซฟ... พระนางมารีย์เป็นสตรีแห่งความเชื่อซึ่งรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดชีวิตจิตใจ   ส่วนนักบุญโย

เซฟก็ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ผู้ชอบธรรม” ซึ่งย่อมหมายถึงว่าท่านถือธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นเสมือนแนวทางของการเจริญชีวิตของท่าน...ที่เมืองนาซาเร็ธ ที่พระกุมารเยซูเจ้าได้ทรงเจริญวัยขึ้นอย่างเงียบๆ เป็นชีวิตสามสิบปีที่ไม่เปิดเผยของพระเยซูเจ้า แต่ได้ค่อยๆหล่อหลอมพระองค์ให้มีวุฒิภาวะมากขึ้นเรื่อยๆ ให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น...อิทธิพลของครอบครัวมีผล กระทบต่อชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอย่างมากและตลอดชีวิตอย่างที่จะหาอะไรอื่นทดแทนไม่ได้.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)