วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

 

ในความหิว ...

พระองค์ทรงเป็นความอิ่ม

ในความกลัว ...

พระองค์ทรงเป็นความปลอดภัย

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019

ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

https://youtu.be/NH27rfpSp0o

 

https://youtu.be/VQTM2HtxcbA

 

Thy Word

http://youtu.be/O9VKSBForJY

 

 

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019

ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวก

ผู้นิพนธ์พระวรสาร

อ่าน

1 ยน 1:1-4

ยน 20:2-8

 

ความรักที่มารีย์ชาวมักดาลา มีต่อพระเยซูเจ้า

ได้เปลี่ยนชีวิตของนาง ให้กลับกลายเป็น

ผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรเพื่อนำ “ข่าวสาร” 

เรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า 

ไปแจ้งกับศิษย์และผู้ติดตามคนอื่นๆ

 

จดหมายนักบุญยอห์น ตอกย้ำ 

การเป็นผู้ประกาศข่าวสารของพระคริสตเจ้า

ที่สมบูรณ์นั้น ประสบการณ์ส่วนตัว

กับพระเจ้า เป็นสิ่งที่สำคัญ

 

ผ่านทางประสบการณ์ความรักอันเร่าร้อน

ใกล้ชิดในการติดตามพระคริสตเจ้า 

พร้อมกับการไตร่ตรอง รำพึงพระวาจา

ทำให้นักบุญยอห์น สามารถร่วมมือกับพระจิตเจ้า

ในการเป็นผู้นำ “ข่าวดี” ของพระคริสตเจ้า

ผ่านทางพระวรสารที่ท่านได้บันทึก

 

หมายเหตุ..

ประสบการณ์ชีวิต คือ สิ่งที่คุณได้

เมื่อบางสิ่งบางอย่าง ไม่เป็นไป

ดั่งที่ใจคาดคิด...

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 19 ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร

บทอ่าน 1ยน 1:1-4 / ยน 20:1ก,2-8

ยอห์นเป็นสาวกที่พระเยซูคริสต์ทรงรักมากที่สุด เพราะเหตุนี้เองท่านจึงเป็นสาวกแห่งความรัก ซึ่งจะเห็นได้ชัดในพระวรสารและจดหมายที่ท่านเขียน ยอห์นเป็นเจ้าของนิยามที่ว่า “พระเป็นเจ้าเป็นความรัก” (1ยน:4) ในตำนานเล่าขานกันกล่าวว่า เมื่อยอห์นล่วงสู่วัยชราแล้ว พวกศิษย์มักจะอุ้มท่านไปให้โอวาทแก่กลุ่มคริสตชนบ่อยๆ และท่านก็มักจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า “ลูกเอ๋ย จงรักกันและกันเถิด” จนผู้คนพากันถามว่าทำไมจึงพูดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียว ท่านก็ตอบว่า “เพราะเป็นคำสั่งของพระเป็นเจ้า ถ้าลูกทำได้เท่านี้ก็พอแล้ว” สัญลักษณ์ของยอห์น คือ “นกอินทรี” เพราะท่านบินสูงลิบสุดขอบฟ้า ใกล้ชิดพระเป็นเจ้าเบื้องบนประดุจนกอินทรี ทำให้ท่านสามารถสัมผัสมิติใหม่ โลกใหม่ คือพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าได้ แม้แต่เพียงบางเบาก็ตาม จดหมายสองฉบับที่นักบุญยอห์นเขียนก็เป็นจดหมายรัก เพราะท่านให้คำนิยามพระเป็นเจ้าว่า “พระเป็นเจ้าเป็นความรัก” (1ยน 4:8) และเสริมต่อว่า “ถ้าพระเป็นเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนี้ เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย” (1ยน 4:11)

นักบุญยอห์นเป็นน้องชายของนักบุญยากอบ เป็นชาวประมงที่ทะเลสาบกาลิลี ช่วยบิดาชื่อ เศเบดี ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงตั้งชื่อให้สองพี่น้องนี้ว่า “โบอาแนรเกส” แปลว่า “ลูกฟ้าร้อง” (มก 3: 17) ทั้งสองคนเป็นศิษย์ของนักบุญยอห์น บัปติสต์ จนกระทั่งพระเยซูเจ้าทรงเรียกพวกเขา ยอห์นเป็นหนึ่งในอัครสาวกสามองค์ ที่ได้รับสิทธิ์พิเศษเป็นพยานถึงการกลับคืนชีพของลูกสาวไยรัส และการแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ (Transfiguration – มก 9: 2-8) ท่านเป็นคนอายุน้อยที่สุดในบรรดาอัครสาวก ได้เอนศีรษะแนบพระอุระของพระอาจารย์ นักบุญยอห์น คือ “ศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก” ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบ้านของคายาฟาส มหาสมณะในคืนที่พระองค์ทรงถูกทรยศ ท่านรู้จักมหาสมณะ เป็นศิษย์องค์เดียวใน 12 องค์ ที่อยู่ ณ เชิงกางเขนระหว่างมหาทรมานของพระคริสตเจ้า และพระองค์ทรงมอบพระมารดาพรหมจารีให้ยอห์นดูแล ในเช้าปัสกา เป็นยอห์นและเปโตรที่วิ่งไปที่พระคูหาว่างเปล่า.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)