วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

 

องค์พระผู้เป็นเจ้า

ทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่

สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ 

จงเดินในสันติสุขเถิด

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

https://youtu.be/OUx_0vy-H20

 

https://youtu.be/yy1JYfbQ6o8

 

Joseph's Song

https://youtu.be/9p_yGHsdPkM

 

 

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

อ่าน :

อสย 7:10-14

รม 1:1-7

มธ 1:18-24

 

ความกลัว กังวล สนใจในปัญหา

ที่คิดว่า เป็นของตนเอง ทำให้โยเซฟ

พยายามหาวิธี ปัญหาคลี่คลาย

เมื่อท่าน ฟังเสียงของพระจิตเจ้า

แล้วทำตามคำแนะนำของฑูตสวรรค์

 

ยามที่กษัตริย์อาคัส พบปัญหา อุปสรรค 

ความยากลำบาก ประกาศกอิสยาห์ แนะนำ

ให้ขอคำแนะนำจากพระเจ้า ผ่านทางเครื่องหมาย

ที่สามารถสังเกตได้

 

สิ่งที่ทำให้นักบุญเปาโล พบความสงบสุข

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คือ การตระหนักว่า

ท่านได้รับการเรียก และเลือกให้ทำหน้าที่นั้น และพระเจ้าเอง

จะเป็นผู้ที่ทรงประทานพระหรรษทานให้กับท่าน

 

หมายเหตุ..

บางปัญหา อาจไม่ต้องแก้...

แค่อดทน รอเวลา...

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 19 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บทอ่าน อสย 7:10-14 / รม1:1-7 / มธ 1:18-24

พระสงฆ์ท่านหนึ่งได้มองเห็นโฆษณาที่เขียนไว้ว่า “เชิญเข้าชมภาพยนตร์ในโลกที่น่าอัศจรรย์” แต่การเข้าชมต้องผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ที่สำคัญคือต้องใช้รหัส สำหรับคริสตชนจำนวนมาก วันคริสต์มาส คือ วันแห่งความยินดีและสันติสุขที่น่าอัศจรรย์ แน่นอน เป็นวันที่น่าอัศจรรย์ของพระเป็นเจ้า และเราจำเป็นจะต้องใช้รหัส เพื่อจะเข้าไปยังวันที่น่าอัศจรรย์นี้ เป็นความโชคดี ที่วันนี้ พระเป็นเจ้าได้ประทานรหัสสองตัวให้เรา ตัวที่หนึ่ง “ เอมมานูเอล=พระเจ้าสถิตกับเรา) และพระเยซูเจ้า” รหัสทั้งสองนี้ช่วยอะไรเราได้บ้าง

รหัสแรก “เอมมานูเอล=พระเจ้าสถิตกับเรา) ในบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ เราจะเห็นว่า ประชากรอิสราเอลกำลังประสบกับปัญหาที่ลำบาก คือ พวกเขาหมดหวัง และถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ในสมัยของกษัตริย์อาคัส พระเป็นเจ้าได้ประทานความหวังให้พวกเขา ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยพระองค์จะประทานเครื่องหมายให้   “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ท่านด้วยพระองค์เอง หญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย และนางจะเรียกเขาว่า ‘เอมมานูเอล’ แปลว่า ‘พระเจ้าสถิตกับเรา” สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องจริง เมื่อพระเยซูเจ้าแห่งนาซาเรธ คือ “พระเจ้าสถิตกับเรา” เพราะพระองค์ คือ พระเจ้าแท้และมนุษย์แท้

รหัสที่สอง “พระเยซูเจ้า” แม้ก่อนที่จะมีการเอ่ยนาม “เอมมานูเอล” นักบุญโยเซฟได้รับการบอกเล่าว่า “ท่านจะตั้งชื่องบุตรนั้นว่าเยซู” พระนาม “เยซู” คือ รหัสที่จะเปิดให้เราเข้าไปยังวันที่น่าอัศจรรย์ พระนาม “เยซู” หมายความว่า “พระเป็นเจ้าทรงไถ่กู้” เนื่องจากพระองค์ คือ ผู้ที่ช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป ที่ทำให้มนุษย์เป็นศัตรูต่อกันและกัน เช่น ความอิจฉาริษยา ความหลอกลวง เป็นต้น มันยังทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสของยาเสพติด ของพิษสุราเรื้อรัง ของกามารมณ์ และของอบายมุขต่างๆ.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 19 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บทอ่าน อสย 7:10-14 / รม1:1-7 / มธ 1:18-24

พระสงฆ์ท่านหนึ่งได้มองเห็นโฆษณาที่เขียนไว้ว่า “เชิญเข้าชมภาพยนตร์ในโลกที่น่าอัศจรรย์” แต่การเข้าชมต้องผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ที่สำคัญคือต้องใช้รหัส สำหรับคริสตชนจำนวนมาก วันคริสต์มาส คือ วันแห่งความยินดีและสันติสุขที่น่าอัศจรรย์ แน่นอน เป็นวันที่น่าอัศจรรย์ของพระเป็นเจ้า และเราจำเป็นจะต้องใช้รหัส เพื่อจะเข้าไปยังวันที่น่าอัศจรรย์นี้ เป็นความโชคดี ที่วันนี้ พระเป็นเจ้าได้ประทานรหัสสองตัวให้เรา ตัวที่หนึ่ง “ เอมมานูเอล=พระเจ้าสถิตกับเรา) และพระเยซูเจ้า” รหัสทั้งสองนี้ช่วยอะไรเราได้บ้าง

รหัสแรก “เอมมานูเอล=พระเจ้าสถิตกับเรา) ในบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ เราจะเห็นว่า ประชากรอิสราเอลกำลังประสบกับปัญหาที่ลำบาก คือ พวกเขาหมดหวัง และถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ในสมัยของกษัตริย์อาคัส พระเป็นเจ้าได้ประทานความหวังให้พวกเขา ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยพระองค์จะประทานเครื่องหมายให้   “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ท่านด้วยพระองค์เอง หญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย และนางจะเรียกเขาว่า ‘เอมมานูเอล’ แปลว่า ‘พระเจ้าสถิตกับเรา” สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องจริง เมื่อพระเยซูเจ้าแห่งนาซาเรธ คือ “พระเจ้าสถิตกับเรา” เพราะพระองค์ คือ พระเจ้าแท้และมนุษย์แท้

รหัสที่สอง “พระเยซูเจ้า” แม้ก่อนที่จะมีการเอ่ยนาม “เอมมานูเอล” นักบุญโยเซฟได้รับการบอกเล่าว่า “ท่านจะตั้งชื่องบุตรนั้นว่าเยซู” พระนาม “เยซู” คือ รหัสที่จะเปิดให้เราเข้าไปยังวันที่น่าอัศจรรย์ พระนาม “เยซู” หมายความว่า “พระเป็นเจ้าทรงไถ่กู้” เนื่องจากพระองค์ คือ ผู้ที่ช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป ที่ทำให้มนุษย์เป็นศัตรูต่อกันและกัน เช่น ความอิจฉาริษยา ความหลอกลวง เป็นต้น มันยังทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสของยาเสพติด ของพิษสุราเรื้อรัง ของกามารมณ์ และของอบายมุขต่างๆ.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)