วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญคานีซีอัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

 

 

พระเจ้าทรงแสวงหา....

คนที่พระองค์จะทรงทำงานผ่านชีวิตของเขา

ถ้าเราเชื่อ...

เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019

ระลึกถึงนักบุญคานีซีอัส  

พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

https://youtu.be/zvUceIcbcMU

 

https://youtu.be/-r5JhFX2-R8

 

As I Kneel Before You

https://youtu.be/GaDeqSotwoc

 

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019

ระลึกถึงนักบุญคานีซีอัส

พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อ่าน

พซม 2:8-14

ลก 1:39-45

 

เมื่อนางเอลีซาเบธ ที่กำลังรอคอยการเกิดมาของบุตรตน

รู้ว่า พระนางมารีย์ ได้รับเกียรติยิ่งใหญ่จากบุตรในครรภ์

ความรัก มิได้ทำให้นางอิจฉา แต่ภาวนาร่วมยินดี 

พร้อมกับเสริมความเชื่อให้แก่มารีย์

 

เพลงซาโลมอน ให้ภาพของการรอคอย 

บุคคลอันเป็นที่รัก เป็นช่วงเวลาของความสุข

ที่น่าตื่นเต้น ทุกสิ่งแลดูสวยงาม เมื่อยามได้รัก

 

ด้วยความรักต่อพระศาสนจักร มุ่งหวังให้เกิดการปฎิรูป

นำ คานีซีอัส ให้ได้สละตนเอง ศึกษาคำสอนของพระศาสนจักร 

พร้อมกับการพยายาม เทศน์สอน เขียนหนังสือคำสอนคาทอลิก 

คู่มือป้องกันข้อความเชื่อที่หลงผิด เอาใจใส่

ต่อการจัดเนื้อหาให้เหมาะสม จนได้รับการเลือก

ให้เป็นที่ปรึกษาของพระสันตะปาปาหลายองค์

และได้รับการประกาศแต่งตั้งจาก พระสันตะปาปาปีโอที่ 11

ให้เป็นนักบุญ และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

 

หมายเหตุ..

ความรัก อาจไม่ใช่ การครอบครอง

แค่สุขใจ ที่ได้รัก 

นั่นก็เป็นความรักแล้ว

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

“พลังแห่งพระวาจา”

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

 

“เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ” (ลก 1:39-45)

 

เธอเป็นผู้ที่ได้รับพระพร

และผู้ที่ได้รับพระพรนั้น

เขาเป็นเช่นนี้แหละ

 

ทันที

เข้ารีบออกไป

เพื่อนำพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเขา

ไปมอบให้กับทุกคน

 

และนี่แหละ แบบอย่างชีวิตคริสตชน

เธอ...

ผู้กล้าวางความทุกข์ยากของตนเองเอาไว้ก่อน

และก้าวออกไปช่วยเพื่อนพี่น้องที่จำเป็น และต้องการความช่วยเหลือก่อน...

 

________________

 

เราไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า ด้วยมุมมองชีวิตของศิษย์พระคริสตเจ้า ผู้ยอมให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของตน และเมื่อพระเจ้าเข้ามามีบทบาทจริงๆ แล้วนั้น หลายครั้งชีวิตนั้นก็มีแต่ความวุ่นวาย แต่ก่อนที่จะถึงจุดที่พระเจ้าทรงนำเราออกมาพบความรอดพ้นในพระองค์นั้น บางที แบบอย่างของสตรีคนนี้ในพระวรสารวันนี้ เป็นแบบอย่างของเราคริสตชนได้เป็นอย่างดี คือแบบอย่างที่น่ารักเหลือเกิน

 

นักบุญลูกาบันทึกพระวรสารว่า “หลังจากนั้นไม่นาน” คือแทบจะทันที เมื่อพระนางมารีย์ทราบข่าวการตั้งครรภ์ของนางเอลีซาเบธ ญาติของพระนาง ลูกาบันทึกว่า “พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทาง” เราทราบดีว่าพระนางไปไหน ใช่ครับ แม่พระไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธครับ เพื่อช่วยเหลือนางในช่วงเวลาของความยากลำบากตรงนั้นครับ ซึ่งภายหลังเราทราบว่า แม่พระอยู่กับนางเอลีซาเบธจนคลอดยอห์น บัปติสตาด้วย

 

อ้าว ต้องร้องอ้าวเลยนะครับ แล้วสิ่งที่แม่พระกังวลใจ ไม่เข้าใจ แม้ว่าจะตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าไปล่ะ ฉันจะบอกกับคู่หมั้นของฉันอย่างไร ฉันจะบอกกับบิดามารดาของฉันอย่างไร และเพื่อนบ้านล่ะ จะมองฉันอย่างไร อยู่ก็ตั้งครรภ์ขึ้นแบบนี้อ่ะ... 

 

แต่ แต่ แต่... คำว่า “ทันที” และคำว่า “รีบ” ครับพี่น้อง สิ่งเหล่านี้คืออะไร สิ่งนี้คือผลของชีวิตของผู้ที่พระเจ้าเข้ามามีบทบาทครับ เธอคือผู้ที่กล้าครับ คือกล้าที่จะวางความทุกข์ยากและความกังวลทั้งหลายของตนเองไว้ก่อน เพื่อก้าวออกไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่จำเป็นมากกว่า... นี้คือสิ่งท้าทายที่สุดจริงๆ สำหรับชีวิตของผู้ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่

 

พี่น้องที่รักครับ สำหรับผมเองแล้ว ในวันเหล่านี้ มีสิ่งท้าทายมากมายจริงๆ ที่พระเจ้าทรงมอบให้ผมอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ แต่พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้เตือน และท้าทายผมจริงๆ ครับ ผมกล้าไหม กล้าที่จะวางความหนักใจของตนเองเอาไว้ก่อน และก้าวออกไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องก่อน 

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงประทานหัวใจที่รักเพื่อนพี่น้องจากใจจริง ในชีวิตของลูก เพื่อลูกจะสามารถเลียนแบบชีวิตของพระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์ และพระมารดาของลูก

 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

 

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

 

 

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 19 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บทอ่าน พซม 2:8-14 / ลก 1:39-45

ท่านยอมรับว่า พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของท่านหรือไม่? ท่านเป็นคนโชคดี ถ้าท่านเห็นและยอมรับว่า พระเป็นเจ้าด้วยสายตาของความเชื่อ พระแม่มารีย์ได้รับพระพร ในฐานะเป็นมารดาของพระบุตรของพระเจ้า แต่พระพรนั้น คือ ดาบที่ทิ่มแทงดวงพระทัยของพระแม่ ขณะที่มองเห็นพระบุตรสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระอัครสังฆราชอัลแซลม์ แห่งแคนเตอร์เบอร์รี่ได้เคยกล่าวว่า “ถ้าไม่มีพระบุตรของพระเป็นเจ้า จะไม่มีอะไรอยู่ได้ ถ้าไม่มีพระบุตรของพระแม่มารีย์ จะไม่มีอะไรได้รับการไถ่กู้”การได้รับเลือกสรรค์จากพระเป็นเจ้าเป็นเอกสิทธิ์พิเศษ และความรับผิดชอบ พระแม่มารีย์ได้รับทั้งมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดี และมงกุฎแห่งความโศกเศร้า แต่ความชื่นชมยินดีของพระแม่ มิได้ลดน้อยลงไป เพราะความเศร้าโศก เนื่องจากได้รับแรงผลักดันด้วยความเชื่อ ความหวัง และความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า และคำมั่นสัญญาของพระองค์ อย่างที่พระองค์ได้ตรัสว่า “จะไม่มีใครเอาความยินดีไปจากท่านได้” (ยน 16:22) พระเป็นเจ้าจะมอบความยินดีเหนือธรรมชาติให้เรา เพื่อให้เราสามารถสู้ทนความโศกเศร้าและความเจ็บปวด

พระวรสารในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระแม่มารีย์ได้เสด็จไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธ บางคนอาจคิดว่า การที่พระแม่มารีย์รับเร่งไปเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือในด้านของวัตถุ ที่ทำให้นางมองเห็นพระทัยดีของพระเป็นเจ้า ที่มีต่อนาง ในขณะที่นางมีอายุมาก และเป็นหมัน ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ 

แน่นอน ความช่วยเหลือ เป็นสิ่งจำเป็นในสำหรับความต้องการของครอบครัว แต่สิ่งที่น่าสังเกต คือ แม้พระแม่มารีย์ซึ่งต้องต่อสู้ภายในใจ หลังจากได้รับสารจากอัครทูตสวรรค์แล้ว ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือ วันพระคริสตสมภพคล้ายกับก้อนหิน ที่ถูกโยนออกไป บางครอบครัวอาจจะส่งความปรารถนาดีต่อกัน ตามเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพ เราจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไร? บางที เราอาจจะใช้วิธีการต่างๆของเรา เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่า พระเป็นเจ้า คือ เอมมานูเอล ที่หมายถึงพระเจ้าสถิตกับเราจริงๆ 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

https://youtu.be/g1dH7bfP5y4