วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

องค์พระผู้เป็นเจ้า

ทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่

สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ 

จงเดินในสันติสุขเถิด

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

https://youtu.be/6eyzUkUCKZI

 

https://youtu.be/o9MpWGtsPkQ

 

What Child Is This

http://youtu.be/kQWKjTvPgiM

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่ 3  เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

อ่าน  :

วนฉ 13:2-7,24-25

ลก 1:5-25

 

เรื่องราวของเศคาริยาห์  เอลีซาเบท 

และครอบครัว ให้ความมั่นใจในความเชื่อที่ว่า

พระเจ้าทรงตอบสนองคำอธิษฐานภาวนา

ตามเวลา และวิถีทางของพระองค์

และบางทีก็ในสถานการณ์

ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้

 

หนังสือผู้วินิจฉัย ให้ความมั่นใจ

เมื่อมาโนอาห์ และครอบครัว

ปฎิบัติตามคำแนะนำ ของฑูตสวรรค์

พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่ง

เป็นจริง ดังที่ทรงสัญญา

 

หมายเหตุ..

โลก ไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ถ้าแต่ละคนมาพร้อมกับหัวใจ

ที่ซื่อสัตย์มั่นคง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2019

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

 

“ท่านจะเป็นใบ้ จนถึงวันที่เหตุการณ์นี้จะเป็นจริง...” (ลก 1:5-25)

 

เพื่อเข้าใจ และดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า

บางทีก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจอะไรทั้งหมด

แต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่ต้อนรับพระเจ้าในชีวิต

และยอมให้พระองค์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของตน

สิ่งที่สำคัญที่สุด

ไม่ใช่การเข้าใจ

แต่เป็นการวางใจ...

 

________________

 

ในวันเหล่านี้ ผมนำการไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าแด่พี่น้องด้วยประสบการณ์ของบุคคลที่พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของตน ซึ่งหลายอย่างก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก... เราลองมาไตร่ตรองกันต่อไปนะครับ เพื่อเราจะพบแบบอย่างชีวิตของผู้ที่ต้อนรับพระเจ้า และยอมให้พระองค์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของตนอย่างแท้จริง

 

วานนี้ เราพบว่า ความสวยงามของคู่รักที่กำลังจะร่วมสร้างครอบครัวด้วยกันนั้น ดูเป็นสิ่งที่น่ารักจริงๆ แต่ทว่า เมื่อพระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของพวกเขา ชีวิตของพวกเขาทั้งสอง คือพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ รวมทั้งคนอื่นๆ ด้วย กลับเป็นเรื่องที่วุ่นวายที่สุดเลย แต่พระเจ้าก็ได้จัดทุกอย่างให้เข้าที่ในที่สุด

 

วันนี้ เราพบอีกความบรรเทาใจของการต้อนรับพระเจ้าในชีวิตของเรา และยอมให้พระองค์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรานั้น พี่น้องที่รัก เราพบว่า เศคาริยาห์ ที่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับ แต่เขาเป็นมหาสมณะ นั่นคือเป็นดังกับพระสังฆราชนั่นเอง แต่ความเชื่อความศรัทธาที่ท่านมีในพระเจ้า วันนี้ท่านก็พบกับความไม่เข้าใจ และสิ่งที่ตามมาคือ ท่านก็เป็นใบ้ จนถึงเวลาที่พระเจ้าจะบันดาลให้ทุกสิ่งที่ทูตสวรรค์แจ้งไว้กับท่านได้เป็นความจริง... นี่อาจจะเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งของชีวิตเราคริสตชนด้วย ผมเองด้วย ที่บางทีเป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์ บางทีผมก็แคลงใจในเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมด้วยเช่นเดียวกัน

 

พี่น้องครับ การเป็นใบ้ในเรื่องนี้สอนอะไรเรา... บางทีเหมือนกับกำลังบอกอะไรบอกอะไรบางอย่างกับผมเช่นกันนะครับ และอาจจะเป็นสิ่งที่พี่น้องมีประสบการณ์เดียวกันกับผมด้วยหรือเปล่า... เมื่อการเข้าในพระประสงค์ของพระเจ้านั้น อาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมด แต่ความศรัทธาที่แท้จริงในชีวิตของเรา นั้นคือการวางใจในพระเจ้าเท่านั้นเอง... การเป็นใบ้ของเศคาริยาห์นั้น ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่บอกผมว่า เพื่อจะเชื่อฟังและน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้านั้น เราต้องไม่ตัดสินพระองค์ก่อนเวลา แต่เราต้องพร้อมที่จะรอเวลาของพระองค์ ที่พระองค์จะทรงทำให้พระสัญญาของพระองค์เป็นความจริง และแม้จะต้องรอคอยอีกนานเท่าใด ด้วยความเพียงทนสักเพียงใด นั่นก็เป็นเครื่องทดสอบคนของพระเจ้าจริงๆ ครับ

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ให้ลูกเรียนรู้ที่จะเงียบบ้าง เพราะการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้น หาใช่การต้องเข้าใจอะไรทั้งหมด แต่เป็นการนิ่ง เงียบ และฟังพระองค์เท่านั้น รอคอยพระองค์ด้วยความเชื่อ และเดินไปพร้อมกับพระองค์ด้วยความวางใจ 

 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

 

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)