วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

 

 

ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ...

คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

https://youtu.be/H5_pfNeVBMw

 

https://youtu.be/8e5qnjxxSNk

 

Joseph's Song

http://youtu.be/9p_yGHsdPkM

 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

อ่าน :

ยรม 23:5-8

มธ 1:18-24

 

แม้นความถูกต้อง ยุติธรรมต่อสังคม 

เป็นเหตุให้มโนธรรมของโยเซฟ กังวล

ในแผนการณ์ของตน แต่เมื่อท่าน รับฟัง

เสียงของพระเจ้า ด้วยความวางใจ 

ไม่มีสิ่งใด ทำให้ท่านทุกข์ใจอีกต่อไป

 

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกเยเรมีย์

ผู้ที่มาจากพระเจ้านั้น เขาจะเป็นผู้

นำความถูกต้อง ยุติธรรม สู่สังคม 

พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรม สำหรับเขา

 

หมายเหตุ..

พลังที่ยิ่งใหญ่จากภายใน

มาจากใจที่รับฟัง...

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 19 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บทอ่าน ยรม 23:5-8 / มธ 1:18-24

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เทศน์เรื่องบทบาทของนักบุญยอแซฟ ให้แก่บรรดาผู้เข้าประชุมเรื่องชีวิตครอบครัว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 พระองค์ได้เผยความศรัทธาที่พระองค์มีต่อนักบุญยอแซฟ ในภาพของนักบุญยอแซฟผู้สงบเงียบ โดยชี้ให้เห็นว่านักบุญยอแซฟได้รับพระประสงค์จากพระเป็นเจ้า ขณะที่นอนหลับและฝัน เป็นเวลาที่ท่านละจากกิจการงานต่างๆ เช่นเดียวกัน พระเป็นเจ้าก็จะตรัสกับเรา ในเวลาที่เราละทิ้งกิจการต่างๆ และหลับพักผ่อนในความเงียบ เราจะมีโอกาสได้ฟังเสียงของพระองค์ขณะสวดภาวนาเงียบๆ ในใจของเรา การหลับพักผ่อนในการสวดภาวนา การหลับพักผ่อนในการฟัง

หลายประเทศทั่วโลกเริ่มตื่นตัวกับประเด็น ข่าวเท็จ (Fake News) มากขึ้น ยกตัวอย่าง แคนาดา อิตาลี และไต้หวัน ได้บรรจุการแยกแยะข่าวจริงและข่าวลวงไว้ในหลักสูตรการเรียนของนักเรียนแล้ว และบางประเทศก็ออกกฎหรือสร้างมาตรการเด็ดขาดสำหรับผู้เผยแพร่ข่าวลวง ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสิงคโปร์ เสนอร่างกฎหมายจัดการกับข่าวปลอม กำหนดให้มีบทลงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 23 ล้านบาท) ส่วนบ้านเรา มีข่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็กำลังรวบรวมพลังพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อเดินหน้าศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ (Fake News Center) เป็นนโยบายเร่งด่วนเช่นกัน

ในโลกที่เต็มไปด้วยการสื่อสารทางเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ เราจะอ่านและฟังข่าวสารมากมาย เราเห็นรูปภาพและรูปถ่าย และฟังเสียงต่างๆ จนทำให้เราไม่มีเวลาสงบจิตใจ และฟังเสียงของพระเป็นเจ้า ผู้ตรัสกับเราในความเงียบ มนุษย์ในโลกและสังคมต้องการคนที่พร้อมจะรับฟัง เราต้องการคนที่รับฟัง มากกว่าคนที่พูด เราต้องการการหยุดเพื่อตัดสินใจ มากกว่าการลงมือทำทันที เราต้องการคนที่มีชีวิตภายในที่ลึกซึ้ง มากกว่าคนที่ชอบทำอะไรแบบผิวเผิน ที่สำคัญ ข่าวเท็จ  ข่าวลวง ข่าวเท็จ ข่าวปลอม ข่าวลือ หรืออะไรก็ตามที่เข้าข่ายเรื่องไม่จริง ทุกวันนี้ทวีความรุนแรงขึ้นกว่าในอดีตอย่างมาก เราต้องระวังให้ดี. 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)