วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 วันคล้ายวันสมภพของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 

พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา....

ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุด

ทรงรู้จักเรา......ดีที่สุด

ทรงรักและห่วงใยเรา...ที่สุด

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019

วันคล้ายวันสมภพของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

https://youtu.be/duIFvEYnD-U

 

https://youtu.be/iAg9sBjmvhs

 

Feliz Navidad ( Merry Christmas)

https://youtu.be/wEK2Jwzqpg8

 

https://youtu.be/RTtc2pM1boE

 

 

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019

วันคล้ายวันสมภพของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

อ่าน :

ปฐก 49:2,8-10 

มธ 1:1-17

 

ในแผนการณ์ของพระเจ้า มีบุคคลมากมาย

ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งบุคคลที่ดี และไม่ดี 

ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว 

แต่สิ่งที่ บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

ในแผนการณ์ของพระเจ้ามีเหมือน ๆ กัน

นั่น คือ ความเชื่อ ความรัก และความวางใจ ในพระเจ้า

 

ในอดีต คำแนะนำสั่งสอน หรือพร ของบิดา

มีอิทธิพลอย่างมากต่อลูก บรรดาบุตรของยาโคบ

ที่ประสบความสำเร็จ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่

เคารพรัก เชื่อฟัง และทำตามคำแนะนำ สั่งสอนของบิดา

 

หมายเหตุ..

ความเชื่อ ความรัก ความไว้วางใจ

สามสิ่งที่ต้อง หนักแน่น ในชีวิต

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

“พลังแห่งพระวาจา”

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

 

“สิบสี่ชั่วคน....สิบสี่ชั่วคน... และ สิบสี่ชั่วคน...” (เทียบ มธ 1:1-17)

 

สำหรับพระเจ้าและมนุษย์

นี่คือเวลาของการประทับอยู่ของพระเจ้าเสมอ

คือช่วงเวลาของความเชื่อ

คือช่วงเวลาของความรัก

คือช่วงเวลาของความวางใจ

 

แต่ทั้งหมดนั้น 

จบลงที่วาจาที่น่าไตร่ตรอง...

เพราะทรงรักเราถึงเพียงนี้...

 

________________

 

พระวาจาพระเจ้าตอนที่อ่านยากที่สุดครับ เพราะมีแต่ชื่อคนมากมายเหลือเกิน หากจะถามว่า ทำไมนักบุญมัทธิวต้องเขียนไว้แบบนั้น สิ่งหนึ่งที่ผมอยากนำพี่น้องไตร่ตรองในวันนี้คือ นักบุญมัทธิวต้องการชี้ให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์แท้ครับ จึงได้พยายามรวมรวม เพื่อแสดงถึงสิ่งที่สื่ออย่างมีคุณค่ายิ่ง ว่าพระเจ้าแท้ที่ทรงรับสภาพบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงเป็นมนุษย์แท้ด้วย

 

สิ่งที่น่าสนใจบางอย่างคือ ผมมองเห็นช่วงเวลาที่มัทธิวพยายามจัดไว้เป็นสามช่วง ดังว่า ช่วงที่หนึ่ง คือช่วงเวลาของความเชื่อ ช่วงเวลาที่สองคือช่วงเวลาของความรัก และช่วงที่สามคือช่วงเวลาแห่งความวางใจ... ช่างเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกิน

 

และหากเรามองลึกไปกว่านั้นที่พระทัยของพระเจ้า เราจะพบว่า สิบสี่ชั่วคน นั้น น่าจะแปลว่า เป็นช่วงเวลาที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าในทั้งสามช่วงเวลา ที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์เสมอ จากความหมายของเลขสิบสี่ ที่เป็นนามของดาวิด แปลว่า “ผู้เป็นที่รัก”

 

พี่น้องครับ นี่คือเวลาประวัติศาสตร์ที่เดินมาก่อนเรา คือเวลาของความเชื่อ ความรัก และความวางใจ ที่แม้ว่าบรรยากาศในชีวิตของลูกของพระจะเปลี่ยนไปอย่างไร สิบสี่ชั่วคนนั้น เลยสิบสี่บอกเราว่า พระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์เสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไร

 

วันนี้ ผมมีเวลามานั่งพิมพ์ ไม่ใช่สาย แต่บ่ายแล้ว... เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ ในบทไตร่ตรองวันนี้ ถึงชีวิตของมนุษย์ที่พระเจ้าเข้ามามีบทบาท เราจะค่อยๆ ไตร่ตรองกันต่อไปทุกวัน จนเช้าวันที่ยี่สิบสี่นะครับ ผมเองจะพยายามหาเวลาจัดพิมพ์มาแบ่งปันทุกวันด้วยเช่นกัน ช่วงนี้ จะพยายามไม่พลาดครับ

 

ข้าแต่พระเจ้า ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่เหลือเกิน เมื่อทรงรักเราถึงเพียงนี้ จนยอมรับสภาพบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเรา ขอความรักยิ่งใหญ่ที่ลูกสัมผัสได้นี้ ทำให้หัวใจของลูกเปี่ยมด้วยรักในพระองค์ และรักทุกคนด้วยเทอญ

 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

 

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

 

 

 

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 19 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บทอ่าน ปฐก 49:2,8-10 / มธ 1:1-17

ท่านรู้จักบรรพบุรุษของท่านหรือไม่? พวกท่านมาจากไหน และพวกท่านจะมอบมรดกอะไรให้แก่ลูกหลานของท่าน? ลำดับของวงศ์ตระกูลสำคัญมาก เพราะจะช่วยเราให้รู้จักที่มาที่ไปของบรรพบุรุษ และช่วยให้เราเข้าใจมรดกที่เราได้รับมา ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้า ในพรวรสารของนักบุญมัทธิว ได้ให้รายละเอียดย้อนหลังกลับไปยังสมัยอาบราฮัม ผู้เป็นบิดาของประชากรผู้รับเลือกสรรของพระเป็นเจ้า และถ่ายทอดลงมายังเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด กษัตริย์ของอิสราเอล  พระเป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาที่พระองค์ได้ทำไว้กับอาบราฮัมและดาวิด และทำให้สำเร็จไป โดยทรงสัญญาว่า พระองค์จะส่งพระผู้ไถและกษัตริย์ ที่จะปกครองประชากรอิสราเอล และจะช่วยพวกเขาให้พ้นจากการตกเป็นทาสของศัตรู

เมื่อยากอบได้ให้พรแก่ลูกๆ ท่านได้ทำนายว่า ยูดาห์จะได้รับคำสัญญาของเชื้อสายกษัตริย์ ที่จะสำเร็จไปในกษัตริย์ดาวิด (ปฐก 49:10) และเราจะเห็นการอวยพรนี้ในอนาคต ที่พระเป็นเจ้าทำให้สำเร็จไป โดยพระองค์จะยกกษัตริย์ที่ได้รับการเจิม คือ พระเยซูเจ้า พระเมสสิยาห์ พระองค์ คือ ผู้ที่ทำให้คำสัญญาต่างๆของพระเป็นเจ้าสำเร็จไป พระองค์จะเป็นความหวัง ไม่ใช่เฉพาะสำหรับประชากรในพันธสัญญาเดิมเท่านั้น แต่สำหรับนานาชาติด้วย พระองค์ คือ พระผู้ไถ่ของโลก ที่จะทรงกอบกู้พวกเราจากการตกเป็นทาสของบาปและปิศาจ และทำให้เราเป็นประชากรของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ในพระองค์ เราจะได้รับเข้าเป็นสงฆ์ กษัตริย์ และชนชาติศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะเป็นบุตรชายหญิงของพระเป็นเจ้า ผู้ทรงชีวิต       (1ปต 1:9)

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ คือ พระเมสสิยาห์และพระผู้ไถ่ของโลก เป็นความหวังของประชากรอิสราเอลและความหวังของนานาชาติ ขอพระองค์เป็นผู้ปกครองของหัวใจและครอบครัวของลูก ขออย่าให้มีสิ่งใดในชีวิต ที่ไม่อยู่ภายใต้พระปรีชาญาณและความเอาใจใส่ของพระองค์ ลูกวอนขอทั้งนี้ ในพระนามของพระองค์ อาแมน.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)