วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงน.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี

 

ขอบพระคุณพระเมตตาไม่สิ้นสูญ

ขอบพระคุณรักเพิ่มพูนด้วยคุณค่า

ขอบพระคุณหยาดน้ำค้างจากฟากฟ้า

ที่หยาดมาเติมใจล้าให้อิ่มเอม...

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019

ระลึกถึงน.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา 

น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี

https://www.youtube.com/watch?v=VdhFadNbfNU

 

https://youtu.be/hj6nnWxH0fc

 

รอยเท้าบนผืนทราย

https://youtu.be/OdHwR_pfk84

 

 

 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019

ระลึกถึงน.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา 

น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี

อ่าน :

ฉธบ 31:1-8

มธ 18:1-5,10,12-14

 

ขณะที่ศิษย์มองหาความก้าวหน้า ยิ่งใหญ่

ในหน้าที่การงาน พระเยซูเจ้าจึงสอนให้พวกเขา

ได้เข้าใจว่า ผู้ที่จะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้านั้น

คือ คนที่สุภาพ ถ่อมตน

 

เมื่อโมเสส ได้ส่งต่อ ภาระหน้าที่ของท่าน

ให้กับโยชูวา ท่านได้แสดงออกให้เห็นถึง

ความสุภาพ ถ่อมตน ของท่าน ในการปล่อยวาง

พร้อมกับให้กำลังใจโยชูวา 

“จงเข้มแข็ง และกล้าหาญเถิด

อย่ากลัว และอย่าท้อแท้”

 

แม้ในขณะที่ดำเนินชีวิตบนโลกนี้ จะมีความขัดแย้ง 

ระหว่างท่านนักบุญปอนซีอาโน และนักบุญฮิปโปลิต 

แต่ที่สุดผ่านทางการคืนดี ให้อภัย พระศาสนจักร

ได้ทำการระลึกถึงท่านทั้งสอง ในฐานะนักบุญ

ในวันเดียวกัน

 

หมายเหตุ..

ขงจื้อ..บอกว่า..

ผู้ที่มีเกียรติ..คือ ผู้ที่ให้เกียรติคนอื่น..

ผู้ที่ย่ิงใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด

ผู้ที่เล็กที่สุด จะกลายเป็น ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 19 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ฉธบ 31:1-8 / มธ 18:1-5,10,12-14 

“ดังนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์”เมื่อสานุศิษย์คนหนึ่งได้ถามพระเยซูเจ้าว่า ใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเป็นเจ้า พระองค์ได้ยกนิทานเปรียบเทียบที่มีชีวิตจริงๆ พระองค์ได้นำเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกเขา เพื่อแสดงให้เห็นว่า การเป็นสมาชิกในพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ไม่ได้วัดกันด้วยสถานภาพทางสังคม หรืออำนาจ เด็กคือตัวแทนสำหรับคนที่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า เมื่อเขาขัดสน เหมือนกับเด็กที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ พระองค์ยังทรงเตือนมิให้ใครดูถูกสมาชิกคนหนึ่งคนใดในหมู่คณะ ว่าไม่ใช่บุคคลที่ไม่สำคัญ.

พระองค์ทรงสอนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ด้วยการรับใช้พระเป็นเจ้า เริ่มต้นด้วยการรับใช้ครอบครัว ในการทำหน้าที่ประจำวัน ด้วยความรัก ด้วยการสนับสนุน ด้วยการฟัง ด้วยการสอน และด้วยการให้อย่างไม่มีสิ้นสุด แก่สมาชิกในครอบครัว เรายังมีวิธีการหลากหลายในการรับใช้พระเป็นเจ้า ผ่านทางการรับใช้สังคม เช่น การบริจาคโลหิตให้สภากาชาด สังคมต้องการเวลาและความพยายามของเรา ต้องดูเหตุผลในการรับใช้ เพราะจะทำให้เรามีความชื่นชมยินดี และ ความสุข ทั้งต่อตัวเราเอง และต่อคนที่เราได้รับใช้ วิธีการที่เรียบง่ายและสบายที่สุด ในการรับใช้พระเป็นเจ้าและคนอื่น คือ การทำตัวเป็นเพื่อนกัน เมื่อเราใช้เวลาที่จะรับใช้และเป็นเพื่อน เราไม่เพียงแต่สนับสนุนคนอื่นเท่านั้น แต่เราก็สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนตัวเราเอง การทำให้คนอื่นรู้สึกว่า เขาเหมือนอยู่บ้านของตัวเอง ถ้าความใจดี คือ องค์ประกอบที่สำคัญของความยิ่งใหญ่ และเป็นลักษณะนิสัย ของคนที่มีสกุล ความใจดีเปรียบเหมือนหนังสือเดินทาง ที่ช่วยเปิดประตูให้เรา และทำให้เราเป็นมิตรกับคนอื่นๆ มันยังทำให้หัวใจอ่อนโยน และสร้างความสัมพันธ์ ที่จะคงอยู่ตลอดชีวิต คงไม่มีใครที่ไม่ต้องการเพื่อนใช่หรือไม่? จงหามิตรสักคนหนึ่งในวันนี้…ข้าพเจ้าได้ยืนขึ้น เพื่อปกป้องสิทธิของเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยลูกให้มาหาพระองค์ ด้วยความไว้วางใจเหมือนเด็กเล็กๆหรือไม่?

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ