วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช
 • 24 Oct 2020
 • 2
 • 0
  โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้า ทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไร หากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ ขอโปรดให้ทรงชำ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์
 • 24 Oct 2020
 • 3
 • 0
    ในเวลาของพระคริสต์ ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า ตราบที่ข้าเดินในมรรค...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่...
 • 23 Oct 2020
 • 4
 • 0
    จงหว่าน "ความทรงจำดีๆ"  ไว้ในใจของผู้อื่น... จงทำตัวให้เขา "เป็นหนี้คุณ"  ด้วยความรัก...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
 • 22 Oct 2020
 • 4
 • 0
      จงมีความตั้งใจ ... จงมีความพยายาม จงมีความอดทน ... จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์  ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน นักบุญยอห์น...
 • 20 Oct 2020
 • 9
 • 0
    ความอดทนหมายถึง ... การรอคอยเวลาของพระเจ้า และวางใจ ... "ความรักของพระองค์"   บทอ่านประจำวัน...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา วันประกาศข่าวดี...
 • 19 Oct 2020
 • 8
 • 0
    ข้าแต่พระเจ้า .. ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติ ตามพระประสงค์ของพระองค์   บท...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020 ระลึกถึง นักบุญอิกญาซิโอ แห่งอันติโอค พระสังฆ...
 • 18 Oct 2020
 • 7
 • 0
    ขอบพระคุณ ... สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ และเพื่อคนทั้งหลาย   บทอ่านป...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญเฮดวิดจ์ นักบวช นักบุญมาร์การีตา...
 • 18 Oct 2020
 • 4
 • 0
  มอบความกระวนกระวายใจของท่าน ... ไว้กับพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน อย่ากังวลใจในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2020 ระลึกถึง น. เทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารีและนักป...
 • 15 Oct 2020
 • 13
 • 0
     มองคนอื่นด้วยความเมตตา... แสวงหาโอกาสที่จะทำดีแก่ทุกคนเสมอ   บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
“คริสตชนกับความกลัว”
 • 4 Jun 2019
 • 923
 • 0
 แบ่งปันโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562   1“ใจข...
อ่านต่อ
“คริสตชน4.0”
 • 4 Jun 2019
 • 883
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ความหมายของคำว่าคริสตช...
อ่านต่อ
คริสตชนกับการเตรียมตัวตายอย่างดี
 • 4 Jun 2019
 • 326
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561   ในเดือนพฤศจิ...
อ่านต่อ
แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ
 • 4 Jun 2019
 • 543
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เ...
อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 253
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้...
อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก
 • 4 Jun 2019
 • 835
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญ...
อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 373
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุ...
อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต
 • 4 Jun 2019
 • 249
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม...
อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง
 • 4 Jun 2019
 • 179
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด