วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญโรซา ชาวลีมา พรหมจารี
 • 23 ส.ค. 2019
 • 2
 • 0
      ขอบพระคุณพระเมตตาไม่สิ้นสูญ ขอบพระคุณรักเพิ่มพูนด้วยคุณค่า ขอบพระคุณหยาดน้ำค้างจากฟากฟ้า...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก
 • 23 ส.ค. 2019
 • 2
 • 0
    เพราะว่า... ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า ฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน... เมื่อฉันเดิ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญปีโอที่ 10 พระสันตะปาปา
 • 22 ส.ค. 2019
 • 4
 • 0
        ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ...  ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก   บทอ่า...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019 ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด เจ้าอธิการและนักปราชญ์
 • 21 ส.ค. 2019
 • 8
 • 0
      ณ ความตกต่ำ … พระเจ้าทรงเป็นความหวัง ณ ความอ่อนแอ … พระเจ้าเป็นพละกำลัง ณ คว...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์
 • 19 ส.ค. 2019
 • 13
 • 0
        การไปสวรรค์นั้นไม่ใช่ง่าย อาจต้องลำบากเหนื่อยใจ มีบางคนต้องสู้จนตัวตาย เขาจึงได้ความม...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
 • 19 ส.ค. 2019
 • 9
 • 0
    เพียงดวงตาฉายแววแห่งรัก ดวงใจก็ทายทักรับรักให้ เพียงมีพระองค์อยู่ในใจ สิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไ...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
 • 19 ส.ค. 2019
 • 9
 • 0
    เมื่อถูกทิ้ง จงทำตัวเป็นเหมือน “เมล็ดพันธุ์” อย่าทำตัวเป็นเหมือน “ขยะ” ....
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญสเตเฟน แห่งประเทศฮังการี
 • 16 ส.ค. 2019
 • 22
 • 0
    ในเวลาของพระคริสต์ ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า ตราบที่ข้าเดินในมรรค...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
 • 16 ส.ค. 2019
 • 16
 • 0
      เมื่อข้าพเจ้าเดินไม่ไหว... พระองค์ทรงแบกข้าพเจ้าไว้บนบ่า เมื่อข้าพเจ้าหลงทางไกลจากพระอุรา...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญมักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี
 • 16 ส.ค. 2019
 • 16
 • 0
ผู้เลี้ยงแกะที่ดีย่อมรู้จักแกะของตนเอง พระองค์ทรงรู้จักฉันดี ทรงรู้ว่าจะเปลี่ยนใจฉันอย่างไร ให้เดินไปในทางของพร...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงน.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี
 • 13 ส.ค. 2019
 • 20
 • 0
  ขอบพระคุณพระเมตตาไม่สิ้นสูญ ขอบพระคุณรักเพิ่มพูนด้วยคุณค่า ขอบพระคุณหยาดน้ำค้างจากฟากฟ้า ที่หยาดมาเติมใ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ซังตาล นักบวช
 • 13 ส.ค. 2019
 • 21
 • 0
    แม่ คือ ผู้ให้ทุกสิ่ง แม่ คือ ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นอันดับแรก แม่ คือ ผู้สั่งสอนด้วยน้ำตา แม...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด