วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 20 ก.ค. 2019
 • 4
 • 0
        ในเวลาของพระคริสต์ ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า ตราบที่ข้า...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 19 ก.ค. 2019
 • 10
 • 0
    ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ขอทรงพระกรุณาเทอญ ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ขอทรงปร...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 19 ก.ค. 2019
 • 8
 • 0
      ในวันที่อ่อนล้า.... พระองค์ทรงเป็นกำลัง ในวันที่พลาดพลั้ง... พระองค์ทรงให้อภัย   บ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 18 ก.ค. 2019
 • 12
 • 0
  จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เพราะพระองค์จะไม่...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2019
 • 16 ก.ค. 2019
 • 22
 • 0
    โอ้ พระนางมารีย์ … ผู้เป็นดอกไม้แห่งคาร์แมล ช่วยวิงวอนเทอญ   บทอ่านประจำวันอังคารท...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2019
 • 16 ก.ค. 2019
 • 13
 • 0
เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?" เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย.. ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลย ดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีว...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019
 • 16 ก.ค. 2019
 • 13
 • 0
จงรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน จงรักซึ่งกันและกัน .. ดังที่เรารักท่าน จงรับใช้กันด้วยใจอาทร .. ดั...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2019
 • 13 ก.ค. 2019
 • 25
 • 0
    เราได้วางลูกไว้ที่ ... ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกแล้ว  จงยืนอยู่บนโลกนี้ … ด้วยความไ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2019
 • 13 ก.ค. 2019
 • 24
 • 0
      ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ... คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ   บทอ่านประจำวันศุ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2019
 • 13 ก.ค. 2019
 • 26
 • 0
  ทุกหนทางที่เราเดิน .. ทุกการกระทำที่เราทำ .. ถ้าเราทำด้วยความเชื่อ … ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟัง...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019
 • 10 ก.ค. 2019
 • 28
 • 0
  ไม่มีทางใดๆ ที่ยากเกินไป... เมื่อพระเจ้าทรงร่วมทางไปด้วย   บทอ่านประจำวันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 ส...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
 • 9 ก.ค. 2019
 • 17
 • 0
  มือที่สวยงาม...ปรนนิบัติรับใช้ เท้าที่สง่างาม...นำข่าวดีไปประกาศ ใจที่งามผุดผ่อง...ใจที่ถ่อมสุภาพ ปากที่ท...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด