วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงน. ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา และ น.ฮ...
 • 14 Aug 2020
 • 1
 • 0
         แม้ว่ายากที่จะให้อภัยเขา ก็จงให้อภัย...แก่เขาเถิด... เหมือนที่พระเจ้าอภัยให้เร...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ซังตาล นักบวช
 • 13 Aug 2020
 • 3
 • 0
  แม่ คือ ผู้ให้ทุกสิ่ง แม่ คือ ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นอันดับแรก แม่ คือ ผู้สั่งสอนด้วยน้ำตา แม่ คือ ผู้ม...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญกลารา พรหมจารี
 • 13 Aug 2020
 • 0
 • 0
    ขอบพระคุณพระเมตตาไม่สิ้นสูญ ขอบพระคุณรักเพิ่มพูนด้วยคุณค่า ขอบพระคุณหยาดน้ำค้างจากฟากฟ้า ที่หยาดมาเ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020 ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี
 • 11 Aug 2020
 • 7
 • 0
      ถ้าพระเยซู … เป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลย … แม้สักสิ่งเดีย...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
 • 10 Aug 2020
 • 4
 • 0
  จงวางใจในพระเจ้า... ด้วยสิ้นสุดใจของคุณ แม้ในหนทาง.... ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจ ก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญโดมีนิก พระสงฆ์
 • 8 Aug 2020
 • 10
 • 0
    ชีวิต... มีวาระ … มีฤดูกาล  ในวันที่พายุชีวิตโหมมา ฉันพูดกับตัวเองว่า ... "เออน่า .. พ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปา และเพื...
 • 8 Aug 2020
 • 7
 • 0
  ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ
คุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียว
เพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ค...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2020 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์ พระวรกายต่อหน้าอ...
 • 7 Aug 2020
 • 8
 • 0
      เพียงดวงตาฉายแววแห่งรัก ดวงใจก็ทายทักรับรักให้ เพียงมีพระองค์อยู่ในใจ สิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงวันคล้ายวันอภิเษกพระวิหาร ของพระนางมารีย...
 • 7 Aug 2020
 • 8
 • 0
        พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา ทรงเข้าใจเราดีที่สุด ทรงรู้จักเราดีที่สุด ทรงรักและห่วงใยเราท...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
“คริสตชนกับความกลัว”
 • 4 Jun 2019
 • 650
 • 0
 แบ่งปันโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562   1“ใจข...
อ่านต่อ
“คริสตชน4.0”
 • 4 Jun 2019
 • 612
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ความหมายของคำว่าคริสตช...
อ่านต่อ
คริสตชนกับการเตรียมตัวตายอย่างดี
 • 4 Jun 2019
 • 207
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561   ในเดือนพฤศจิ...
อ่านต่อ
แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ
 • 4 Jun 2019
 • 233
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เ...
อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 145
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้...
อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก
 • 4 Jun 2019
 • 579
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญ...
อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 180
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุ...
อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต
 • 4 Jun 2019
 • 128
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม...
อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง
 • 4 Jun 2019
 • 102
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด