วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2021 ระลึกถึงนักบุญวินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี
 • 23 Jan 2021
 • 7
 • 0
    ขอให้ลูกรอบคอบกับทุกเหตุการณ์ ขอให้ลูกพ้นผ่านทุกอย่างไปด้วยดี ขอให้ลูกเข้มแข็งอดทนมากกว่านี้ ขอให้ลูก...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2021 ระลึกถึงนักบุญอักแนส พรหมจารี และ มรณสักขี
 • 22 Jan 2021
 • 8
 • 0
      ทุกหนทางที่เราเดิน  ทุกการกระทำที่เราทำ ถ้าเราทำด้วยความเชื่อ  ถ้าเราเดินด้วยความ...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 20 มกราคม 2021 ระลึกถึง น.ฟาเบียน พระสันตะปาปา และมรณสักขี น. เ...
 • 21 Jan 2021
 • 7
 • 0
      ความรักมั่นคงของพระเจ้า ไม่เคยสิ้นสุด ~ พระเมตตาก็ใหม่สดเสมอ ในทุกเวลาเช้า...สำหรับเราทุก...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2021 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
 • 20 Jan 2021
 • 9
 • 0
  บนเส้นทางที่มีพระเจ้านำ ฉันมั่นใจ วางใจและไม่กลัวสิ่งใดเลย   บทอ่านประจำวันอังคารที่ 19 มกราคม 2021...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2021 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
 • 19 Jan 2021
 • 13
 • 0
  ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียว เพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีว...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
 • 18 Jan 2021
 • 17
 • 0
        พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ทุกคน  ให้เป็นบางสิ่ง และให้ทำบางสิ่ง  เพื่อคนอ...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2021 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา
 • 18 Jan 2021
 • 17
 • 0
    ชีวิต ... ที่เติมด้วยสิ่งของไม่มีวันเต็ม แต่ชีวิตที่เติมเต็มด้วยพระเจ้า จะเต็มตลอดเวลา …...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2021 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา
 • 16 Jan 2021
 • 19
 • 0
        โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรง โปรดทอแสงในวันลูกมืดมน   บทอ่านประจำวันศุกร์ท...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2021 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา
 • 15 Jan 2021
 • 18
 • 0
    วางใจพระเจ้า .. ในสิ่งที่เกินความรู้ของคุณ วางใจพระองค์ .. ในสิ่งที่เกินกำลังของคุณ   บท...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
“คริสตชนกับความกลัว”
 • 4 Jun 2019
 • 1216
 • 0
 แบ่งปันโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562   1“ใจข...
อ่านต่อ
“คริสตชน4.0”
 • 4 Jun 2019
 • 1158
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ความหมายของคำว่าคริสตช...
อ่านต่อ
คริสตชนกับการเตรียมตัวตายอย่างดี
 • 4 Jun 2019
 • 464
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561   ในเดือนพฤศจิ...
อ่านต่อ
แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ
 • 4 Jun 2019
 • 750
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เ...
อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 382
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้...
อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก
 • 4 Jun 2019
 • 1108
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญ...
อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 594
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุ...
อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต
 • 4 Jun 2019
 • 380
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม...
อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง
 • 4 Jun 2019
 • 280
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด