วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2020 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 13 Jul 2020
 • 1
 • 0
     พระวาจาของพระเจ้า เริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโต ก็ต่อเมื่อเราฟังแล้ว นำเอาไปปฏิบัติ นำเอาไปเป...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ
 • 11 Jul 2020
 • 4
 • 0
  ข้าแต่พระเจ้า .. ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติ ตามพระประสงค์ของพระองค์   บทอ่านประจำวัน...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2020 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
 • 11 Jul 2020
 • 4
 • 0
  ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ... คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ   บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
 • 11 Jul 2020
 • 2
 • 0
  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
โปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์
โปรดทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพเจ้า  (สดด....
อ่านต่อ
วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2020 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
 • 9 Jul 2020
 • 11
 • 0
  เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?" เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย.. ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลย ดูเถิดเรา จะ...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 2020 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
 • 8 Jul 2020
 • 6
 • 0
      ลงทุนชีวิตในความว่างเปล่า … แล้วจะได้เก็บเกี่ยวความทรุดโทรม …   บทอ่าน...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญมารีย์ กอเรตตี พรหมจารีและมรณสัก...
 • 6 Jul 2020
 • 7
 • 0
    เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า  หนทางของลูกยากลำบาก  จงรู้เถิดว่า...  นั่นคือเวลาที่ดีท...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก
 • 6 Jul 2020
 • 9
 • 0
     ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด ส่องสว่างทางประเสร...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
 • 4 Jul 2020
 • 11
 • 0
      ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด ส่องสว่างทางประเสริฐ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
“คริสตชนกับความกลัว”
 • 4 Jun 2019
 • 537
 • 0
 แบ่งปันโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562   1“ใจข...
อ่านต่อ
“คริสตชน4.0”
 • 4 Jun 2019
 • 510
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ความหมายของคำว่าคริสตช...
อ่านต่อ
คริสตชนกับการเตรียมตัวตายอย่างดี
 • 4 Jun 2019
 • 175
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561   ในเดือนพฤศจิ...
อ่านต่อ
แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ
 • 4 Jun 2019
 • 175
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เ...
อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 121
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้...
อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก
 • 4 Jun 2019
 • 487
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญ...
อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 139
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุ...
อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต
 • 4 Jun 2019
 • 100
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม...
อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง
 • 4 Jun 2019
 • 84
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด